Areamätning

För att göra en korrekt uppmätning av en bostad krävs kunskap om reglerna för hur detta skall utföras. I botten för detta finns en Standard SS 21054:2020 som används för att bestämma arean för en bostad i samband med:

 

  • Fastighetstaxering
  • Bygglov
  • Hyresavtal
  • Köp och försäljning av bostäder

Vid platsbesöket gör vi nödvändiga uppmätningar av byggnadens olika utrymmen samt analyserar vad som ska räknas som boyta och biyta.
Vi mäter företrädesvis med laseravståndsmätare.

Vid besöket får du också en ungefärlig uppgift om de olika ytorna.

Vi gör en extra kontroll av mätvärden och du får sedan per mail ett mätprotokoll med uppgift om boyta, biyta, garage och kanske nån gäststuga.

Kåge Schildt är av SBR diplomerad mätningsman.