Schildts i Åstorp är ett konsultföretag som arbetar med överlåtelsebesiktningar, areamätningar samt förslag på energieffektiserande åtgärder i Skåne

Med över 40 års erfarenhet i VVS- och byggbranschen vet vi att vi arbetar på ett konstruktivt och effektivt sätt vilket kommer våra kunder till godo.

I vår uppdragsverksamhet ingår även utredningar på uppdrag av advokatbyråer i tvister relaterade till VVS-branschen.

Av skäl för oberoende utför vi inga andra konsult- eller entreprenadtjänster och vi kan således alltid arbeta för kundens bästa lösning utan risk för inblandning av egna intressen – en fråga om förtroende

Vill du boka?

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av fastigheten. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en bostadsförsäljning. Det är en professionell genomgång för både säljare och köpare.

Kåge Schildt är av RISE certifierad besiktningsman för Överlåtelsebesiktningar med nr SC0940-16 samt av SBR diplomerad mätningsman.

Företagets konsult- och ansvarsförsäkring är tecknad via SBR Byggingenjörerna.